Σημείωμα Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αγαπητέ χρήστη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εφαρμογή μας (εφεξής “ App”), την οποία μπορείτε να συμβουλευτείτε και να χρησιμοποιήσετε για να αλληλεπιδράσετε με τις συνδεδεμένες συσκευές μας (εφεξής επίσης "συνδεδεμένες συσκευές"). Ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, αφού συνδεθεί στο διαδίκτυο, η συσκευή σας μπορεί να μεταδίδει πληροφορίες στην Candy Hoover Group S.r.l., να σας παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες και να σας στέλνει ειδοποιήσεις και επικοινωνίες. Για να ελέγξετε τα ειδικά λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας, σας καλούμε να συμβουλευθείτε την τεχνική κάρτα προϊόντος.

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων, όχι μόνο για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής “ Κανονισμός”) και όλης της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων της Εποπτεύουσας Αρχής), αλλά και επειδή πιστεύουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί θεμελιώδη αξία της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και θέλουμε να παρέχουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες που μπορούν να σας βοηθήσουν να προστατεύσετε το απόρρητό σας και να ελέγξετε τη χρήση που γίνεται στα δεδομένα σας.

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε , τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, τις μεθόδους και τα εργαλεία με τα οποία τα επεξεργαζόμαστε, τα θέματα με τα οποία μπορούμε να μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας, τον τρόπο αποθήκευσης τους και ποια είναι τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Κανονισμό. Σας προσκαλούμε λοιπόν να διαβάσετε τις παρακάτω πληροφορίες·, θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στα σχετικά τμήματα.

1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το App και συναφείς υπηρεσίες προσφέρονται από την Candy Hoover Group S.r.l. η οποία θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε τις επαφές μας.

1.1 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Υπεύθυνος της επεξεργασίας, δηλαδή, ο οργανισμός πουλαμβάνει τις αποφάσεις σχετικά με τις μεθόδους και τους σκοπούς της επεξεργασίας, είναι η Candy Hoover Group S.r.l., με έδρα στη Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) και διοικητικά γραφεία στη in Via Privata Eden Fumagalli 20861 Brugherio (MB), Italia, Cod. Fisc./R.l. di Monza e Brianza 04666310158 – P.IVA 00786860965 (στη συνέχεια "CHG").

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την CHG γράφοντας στην ανωτέρω διεύθυνση κανονικού ταχυδρομείου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση data.protection@candy-group.com.

1.2 IL ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ("DPO")

Ο Υπεύθυνος προστασίας των δεδομένων (ή επίσης "DPO"), είναι ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από την CHG.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον DPO στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου data.protection@candy-group.com ή μέσω ταχυδρομείου γράφοντας στο:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italia

υπόψιν Υπεύθυνου Προστασίας των Δεδομένων .

2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ APP

Όταν κάνετε εγγραφή στο App, επωφεληθείτε από τις προσφερόμενες υπηρεσίες, μπορείτε να ζητάτε βοήθεια και υποστήριξη, να συνδέσετε τη συσκευή σας (για συσκευές που είναι εφοδιασμένες με σύνδεση), η CHG επεξεργάζεται ορισμένα προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς, τη συσκευή σας και τη χρήση που κάνετε.

Πληροφορίες που παρέχετε απευθείας:

Όταν κάνετε εγγραφή, συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται άμεσα: προσωπικά δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χώρα, κωδικός πρόσβασης) και, επιπλέον, εφόσον υπάρχουν, επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας (πόλη, διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο) και φωτογραφία.

Επιπλέον, εάν συνδέσετε τις συνδεδεμένες συσκευές σας, θα σας ζητήσουμε να δώσετε επίσης πληροφορίες σχετικά με τη συνδεδεμένη συσκευή (τύπος, μάρκα, συγκεκριμένο μοντέλο, αριθμό αναγνώρισης και σειριακό αριθμό).

Πληροφορίες που αποκτώνται έμμεσα από την CHG με την εγγραφή στο App:

Όταν κάνετε εγγραφή, το App συλλέγει επίσης δεδομένα σχετικά με το smartphone και/ή το tablet που χρησιμοποιήθηκε για την εγκατάσταση του App, καθώς και δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ίδιου του App (όπως, για παράδειγμα, σφάλματα, καταρρεύσεις) καθώς και τη διεύθυνση ΙΡ καταγωγής. Τα πληροφοριακά συστήματα που επιτρέπουν τη λήψη και τη λειτουργία του App αποκτούν, κατά την κανονική τους χρήση, πρόσβαση σε μερικά από τα δεδομένα σας, η μετάδοση των οποίων είναι σιωπηρή στη χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Πρόκειται για πληροφορίες που δεν συλλέγονται για να ανιχνευθούν πίσω σε φυσικό πρόσωπο, αλλά οι οποίες από την ίδια τη φύση τους μπορούν να επιτρέψουν τον εντοπισμό των ενδιαφερομένων. Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει, για παράδειγμα, διευθύνσεις IP, μοντέλο συσκευής που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε, εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα, URI (Uniform Resource Identifier). Για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά το App είναι δυνατή η επεξεργασία πληροφοριών επίσης και σχετικά με τη συσκευή, όπως αναγνωριστικό συσκευής, τοποθεσία και πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεσή σας στο δίκτυο Wi-Fi.

Πληροφορίες που αποκτώνται από τρίτους:

Μπορείτε να αποφασίσετε να εγγραφείτε μέσω κοινωνικών δικτύων:

όταν το κάνετε για παράδειγμα μέσω κοινωνικών δικτύων (για παράδειγμα, το Facebook) αποκτούμε αυτόματα ορισμένα δεδομένα, όπως προσωπικά δεδομένα (όνομα, επώνυμο) και πρόσθετα δεδομένα που εισάγετε από το σχετικό κοινωνικό δίκτυο (χώρα, τηλεφωνικός αριθμός, πόλη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φωτογραφία προφίλ εάν υπάρχουν). Αυτά τα δεδομένα εισάγονται με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση της εγγραφής στο App. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από το κοινωνικό δίκτυο που χρησιμοποιείται, σας προσκαλούμε να συμβουλευτείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του κοινωνικού δικτύου.

Πληροφορίες που αποκτώνται μέσω της σύνδεσης και της χρήσης της συνδεδεμένης συσκευής:

Στην περίπτωση συσκευών με τεχνολογία σύνδεσης (για παράδειγμα WiFi), όταν συνδέετε τη συσκευή με το App και είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο WiFI, ή σε άλλη τεχνολογία επικοινωνίας (όπως NFC και/ή Bluetooth), η CHG λαμβάνει ορισμένα δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η συνδεδεμένη συσκευή (για παράδειγμα ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, παρουσία ενός σφάλματος). Αυτά τα δεδομένα αποστέλλονται περιοδικά στο διακομιστή της CHG.

Επιπλέον, η CHG συλλέγει και χρησιμοποιεί δεδομένα σχετικά με τη χρήση της συνδεδεμένης συσκευής (για παράδειγμα, τη συχνότητα πλύσης, τη χρήση της συσκευής, το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα κλπ.) και τις υπηρεσίες του App. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιούμε το σύστημα Flurry Analytics της Yahoo και το Crashlytics di Google.

Ενδέχεται επίσης να έχουμε πρόσβαση στην κάμερα και/ή στη βιβλιοθήκη του smarthphone και/ή του tablet που περιέχει εικόνες και βίντεο εάν χρησιμοποιείτε το App για λειτουργίες που απαιτούν τη χρήση της, όπως για παράδειγμα: τη σάρωση του κωδικού της συνδεδεμένης συσκευής κατά την πρώτη σύνδεση της συσκευής· την απεικόνιση της συσκευής κατά τη διάρκεια της υποστήριξης εάν η απεικόνιση ορισμένων στοιχείων είναι χρήσιμη για την αναγνώριση του προβλήματος και την επίλυσή του καθώς και την επιλογή της εικόνας για τη δημιουργία του προφίλ, αν θέλετε να προσθέσετε μία. Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζουμε ότι τέτοιες προσβάσεις θα πραγματοποιούνται μόνο υπό την άμεση εποπτεία σας και θα περιορίζονται σε αυτό που είναι απολύτως απαραίτητο για τη συγκεκριμένη ενέργεια.

3. ΓΙΑΤΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για να επιτρέψει την ασφαλή χρήση του App, να διαχειριστείτε τη συσκευή σας προβάλλοντας λεπτομέρειες ή ειδοποιήσεις, να παρέχει βοήθεια σχετικά με το προϊόν και τις πιθανές υπηρεσίες που συνδέονται με αυτό. Θέλουμε επίσης να είμαστε σίγουροι για την ταυτότητα του χρήστη του App, προστατεύοντάς σας από την ακατάλληλη χρήση μη εξουσιοδοτημένων τρίτων.

Για εμάς είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιούνται οι συσκευές μας έτσι ώστε να βελτιώσουμε την απόδοσή τους προσφέροντας έτσι σε εσάς και τους άλλους χρήστες όλο και πιο ασφαλείς υπηρεσίες σύμφωνα με τις προσδοκίες σας. Για να το κάνουμε αυτό μπορούμε να αναλύσουμε τα δεδομένα σε συνολική μορφή και, με τη συγκατάθεσή σας, να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να προτείνουμε προϊόντα ή υπηρεσίες από το group Candy, ή από τους εμπορικούς συνεργάτες μας (για παράδειγμα, επεκτάσεις εγγύησης προϊόντων).

4. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Σε αυτή την ενότητα αναφέρουμε τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και τους όρους στους οποίους βασίζουμε αυτή την επεξεργασία.

A) Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το App, καταχωρήστε τη συνδεδεμένη συσκευή και επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες που προσφέρει η χρήση της, για σκοπούς υποστήριξης και συντήρησης, για τη διαχείριση του προφίλ σας και, συνεπώς, για την παροχή των υπηρεσιών που ζητήσατε. Για τους σκοπούς αυτούς δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας, καθώς η νομική βάση προσδιορίζεται κατά την εκτέλεση της σύμβασης και τυχόν προσυμβατικά μέτρα.

B) Για να σας στέλνουμε επικοινωνίες με συνηθισμένο ταχυδρομείο σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες του group Candy, ή των εμπορικών μας συνεργατών μας (για παράδειγμα επεκτάσεις εγγύησης) που σχετίζονται με τα προϊόντα μας και που πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρουν με βάση τις προτιμήσεις σας για αγορά και χρήση του προϊόντος. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, με βάση το νόμιμο συμφέρον μας, επειδή θέλουμε να διατηρούμε επαφή μαζί σας για να σας προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτή την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στα παραπάνω και στα υποδεικνυόμενα παρακάτω.

C) Για να σας στείλουμε εμπορικές και διαφημιστικές επικοινωνίες για προϊόντα της CHG και πιθανώς άλλες εταιρείες του group Candy, με αυτοματοποιημένα μέσα όπως e-mail, SMS, ειδοποιήσεις push ή in-app, καθώς και μέσω τηλεφωνικών κλήσεων μέσω χειριστή, για την διεξαγωγή έρευνας αγοράς και ερευνών για τον εντοπισμό του βαθμού ικανοποίησης του πελάτη σε σχέση με τα προϊόντα και την βοήθεια που σας παρασχέθηκε, και να σας προσκαλούμε σε πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την CHG. Η επεξεργασία για το σκοπό αυτό πραγματοποιείται με βάση τη συγκατάθεσή σας, η οποία επομένως αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με τους τρόπους που αναφέρονται παρακάτω.

Θέλουμε να σας στείλουμε μόνο επικοινωνίες που σας ενδιαφέρουν και επομένως θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο με προσφορές ή ανακοινώσεις που είναι κατάλληλες για το προφίλ σας, σύμφωνα με τις συνήθειες χρήσης της συνδεδεμένης συσκευής και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του App, (για παράδειγμα επικοινωνίες σχετικά με αξεσουάρ, ανταλλακτικά όταν πιστεύουμε ότι μπορεί να χρειαστεί να αντικατασταθούν λόγω φθοράς, ή άλλα προϊόντα που είναι χρήσιμα για την καλύτερη λειτουργία της συνδεδεμένης συσκευής). Πιστεύουμε ότι αυτή η δραστηριότητα είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον. Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε αυτές τις επικοινωνίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στις παραπάνω διευθύνσεις.

D) Με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να μετρήσουμε την εμπειρία του χρήστη και να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση που κάνετε από το App μέσω του συστήματος Flurry της Yahoo και Crashlytics της Google. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να κατανοήσουμε πώς να βελτιώσουμε την απόδοση της συνδεδεμένης συσκευής και της προσφερόμενης υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των αντίστοιχων κατασκευαστών. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η συγκατάθεσή σας η οποία συνιστά επομένως τη νομική βάση της επεξεργασίας.

5. ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΝΑ ΠΑΡΕΧΩ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ?

Για ορισμένες λειτουργίες και σκοπούς επεξεργασίας χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας. Σε άλλες περιπτώσεις μπορείτε ελεύθερα να επιλέξετε αν θα παρέχετε τα δεδομένα σας ή όχι.

5.1 ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Η παροχή των δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4 της επιστολής A) (η οποία φέρει την ένδειξη φόρμα εγγραφής) είναι απαραίτητη· εάν δεν υπάρχουν, δεν θα είναι δυνατή η δημιουργία του προφίλ χρήστη, η καταχώρηση της συνδεδεμένης συσκευής, η πλήρης χρήση όλων των λειτουργιών του App και της συνδεδεμένης συσκευής και η λήψη της σχετικής υποστήριξης.

Η παροχή των δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4 των επιστολών B) C) και D) είναι προαιρετική· σε αντίθετη περίπτωση, θα είναι ακόμα δυνατό να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες υποστήριξης και οι λειτουργικές υπηρεσίες του App που αναφέρονται στην επιστολή A).

6. ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας μέσω των συστημάτων εγγραφής, εξαγωγής, ανάλυσης και αρχειοθέτησης που προστατεύουμε με συστήματα που παρέχουν εγγυήσεις ασφαλείας σύμφωνα με τα πρότυπα του τομέα. Επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο σημείο 4, υιοθετώντας τεχνικο-οργανωτικές λύσεις που διαγράφουν τα δεδομένα μόλις περάσει ο απαραίτητος χρόνος.

6.1 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας κυρίως συστήματα πληροφορικής και εργαλεία ανάλυσης μέσω εξουσιοδοτημένου και καταλλήλως εκπαιδευμένου προσωπικού της CHG. Λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού), την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας που εγγυώνται ένα επίπεδο επαρκούς ασφάλειας.

Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε επεξεργασία χωρίς να θίγονται πιο συγκεκριμένα χρονικά όρια που τίθενται από όποια διάταξη εμπορικού ή αστικού δικαίου. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που συνδέονται με την ευθύνη του κατασκευαστή για την περαιτέρω ασφάλεια του προϊόντος τα δεδομένα θα διατηρηθούν για μια περίοδο που δε θα ξεπερνά τα 10 έτη. .

Για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4 των επιστολών C) και D), τα δεδομένα θα αποθηκευτούν στις βάσεις δεδομένων μας (για παράδειγμα customer relationship management – CRM-) μέχρι την απόσυρση της συγκατάθεσης (ή της εναντίωσης στις δραστηριότητες δημιουργίας προφίλ, εφόσον υπάρχουν) και, σε κάθε περίπτωση, με τους μέγιστους όρους που προβλέπονται από την εφαρμοστέα νομοθεσία. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ θα διατηρούνται για μέχρι 2 έτη. Εάν απενεργοποιήσετε το προφίλ σας που είναι συνδεδεμένο με τη συνδεδεμένη συσκευή, τα δεδομένα που αφορούν το προσωπικό σας προφίλ θα διαγραφούν από τα συστήματά μας. Τα δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση της συνδεδεμένης συσκευής θα γίνουν ανώνυμα εξαλείφοντας τους συνδέσμους προς το προφίλ σας και θα χρησιμοποιηθούν από την CHG για τη δική της ανάλυση και στατιστικά στοιχεία.

7. ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Για να διασφαλίσει τη λειτουργία της εφαρμογής και των υπηρεσιών που συνδέονται με αυτήν, η CHG χρησιμοποιεί τρίτους που καλούνται να εκτελούν συγκεκριμένες υπηρεσίες για λογαριασμό της CHG. Βάσει των κατάλληλων συμβατικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από την CHG, η πρόσβαση αυτών των ατόμων στα δεδομένα περιορίζεται μόνο στις αυστηρά απαραίτητες επεξεργασίες που επιτρέπουν τη χρήση του App και των υπηρεσιών που παρέχονται από την CHG. Αυτά τα άτομα ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και ενδέχεται να υποχρεωθούν να απαντήσουν σε αστικές και διοικητικές υποθέσεις εάν επεξεργάζονται τα δεδομένα κατά τρόπο που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες που ελήφθησαν.

7.1 ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Με την επιφύλαξη των κοινοποιήσεων που εκτελούνται σύμφωνα με τις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις, τα δεδομένα σας μπορούν να κοινοποιούνται σε προσωπικό εξουσιοδοτημένο από την CHG ή σε τρίτους που ενεργούν εξ ονόματος και σύμφωνα με τις οδηγίες της ίδιας της CHG ως εκτελούντες την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών που παρέχουν βοήθεια και υποστήριξη για τη συντήρηση, τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση της συνδεδεμένης συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας GIAS S.r.l. του goup Candy που προσφέρει τεχνική υποστήριξη σε καταχωρημένα προϊόντα και έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τυχόν ανωμαλίες ή δυσλειτουργίες που αναφέρθηκαν από τα προϊόντα.

Η CHG χρησιμοποιεί επίσης προμηθευτές που προσφέρουν, μέσω κατάλληλων κέντρων δεδομένων, υπηρεσίες φιλοξενίας δεδομένων μέσω του App, καθώς και εταιρείες που παρέχουν τεχνική υποστήριξη και αναπτύσσουν την εφαρμογή και την πρόσβαση σε δεδομένα για την παροχή υπηρεσιών στα κέντρα δεδομένων τους σε περίπτωση δυσλειτουργιών ή μεταφοράς των δεδομένων. Πρόσθετοι προμηθευτές χρησιμοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας φωνητικής αλληλεπίδρασης που σας επιτρέπει να επικοινωνείτε μέσω του App με τη συνδεδεμένη συσκευή σας.

Επιπλέον, για συγκεκριμένες ανάγκες που σχετίζονται με την τοποθεσία του εξυπηρετητή της CHG και/ή των προμηθευτών της, η τελευταία χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένης της τηλεφωνικής υποστήριξης και των υπηρεσιών φιλοξενίας) και προμηθευτών που βρίσκονται σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι ενεργούν εξ ονόματος και σύμφωνα με τις οδηγίες της ίδιας της CHG ως εκτελούντες την επεξεργασία. Στην περίπτωση αυτή η CHG αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει επαρκή επίπεδα προστασίας και προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης τυποποιημένων συμβατικών ρητρών. Εάν επιθυμείτε να λάβετε αντίγραφο των προστατευτικών διατάξεων που χρησιμοποιούνται, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας σε μία από τις διευθύνσεις που παρέχονται παραπάνω. Για τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί στο CRM, η CHG αναφέρει ότι ο προμηθευτής αυτός έχει προσχωρήσει στην Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σε περίπτωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να υποβάλλονται σε επεξεργασία από πρακτορεία μάρκετινγκ ή άλλες εταιρείες, πάντα ως εκτελούντες την επεξεργασία της CHG, για σκοπούς που σχετίζονται με τη διαχείριση και την αποστολή εμπορικών πληροφοριών (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου μέσω φορέα εκμετάλλευσης), έρευνα αγοράς ή άλλες διαφημιστικές δραστηριότητες όπως διαγωνισμούς βραβείων και εκδηλώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους εκτελούντες που επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για λογαριασμό της CHG, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη CHG στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου data.protection@candy-group.com .

Επιπλέον, κατά την εκτέλεση των συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, τα δεδομένα σας μπορούν να κοινοποιούνται σε ελεύθερους επαγγελματίες, συμβούλους, αρμόδιες αρχές (σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις) ή άλλα άτομα που ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, όπως οι μεμονωμένες θυγατρικές εταιρίες και/ή θυγατρικές του group Candy, που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης της συνδεδεμένης συσκευής ή της υπηρεσίας ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σε περίπτωση που η CHG συμμετέχει σε έκτακτες εταιρικές συναλλαγές, εάν είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των σχετικών αποτιμήσεων, τα δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν στα άτομα που συμμετέχουν σε τέτοιες συναλλαγές (για παράδειγμα, στους αντισυμβαλλόμενους ς μας) και στους επαγγελματίες που υποστηρίζουν την CHG ή τους αντισυμβαλλομένους κατά την εκτέλεση των προαναφερόμενων συναλλαγών.

Η CHG μπορεί να συγκεντρώσει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω της χρήσης του App (αποτρέποντας τη συσχέτιση με τα προσωπικά σας δεδομένα και την ταυτότητά σας) και να μοιραστεί αυτά τα δεδομένα με τους συνεργάτες της ή άλλα τρίτα μέρη (για παράδειγμα, Πανεπιστήμιο) για ερευνητικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τη βελτίωση των προϊόντων της CHG). Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται τελικά να χρησιμοποιηθούν ακόμα και μετά την απενεργοποίηση του προφίλ σας ή τη διακοπή της χρήσης των υπηρεσιών του App.

Η CHG χρησιμοποιεί πλατφόρμες για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων και διαφημιστικών ανακοινώσεων με αναφορές, απευθείας ή μέσω των συνεργατών της ή άλλων τρίτων. Χάρη στις αναφορές, η CHG θα είναι σε θέση να γνωρίζει, με συνολικό τρόπο, για παράδειγμα: εάν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο παραδίδεται ή όχι, ποιος έχει ανοίξει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έκανε κλικ σε ένα μόνο σύνδεσμο, για στατιστικούς μόνο σκοπούς και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής καμπάνιας.

8. ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ

Ο νόμος αναγνωρίζει το δικαίωμα να ελέγχετε τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας, και να περιορίζετε τη χρήση τους. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα αυτά ανά πάσα στιγμή και δωρεάν επικοινωνώντας με την εταιρεία μας και γράφοντας στις διευθύνσεις που αναφέρονται παρακάτω. Η CHG θα κάνει ότι είναι απαραίτητο για να διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

8.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 15 και την παρ. του Κανονισμού έχετε το δικαίωμα:

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας ανά πάσα στιγμή ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο data.protection@candy-group.com ή γράφοντας στο

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italia

υπόψιν Υπεύθυνου για την προστασία των δεδομένων .

Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία σύμφωνα με το νόμο ή εάν υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με τη χρήση τους, μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία στην Εποπτική Αρχή του κράτους μέλους στο οποίο κατοικείτε, εργάζεστε ή στον τόπο όπου συνέβη η εικαζόμενη παραβίαση.

Μπορείτε επίσης να απεγκαταστήσετε ανά πάσα στιγμή το App. Υπενθυμίζουμε ότι ακόμα και σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσετε το App, έχετε απεγκαταστήσει το App ή απενεργοποιήσει το προφίλ σας, η συνδεδεμένη συσκευή θα συνεχίσει να καταγράφει τα δεδομένα και να τα στέλνει στον διακομιστή της CHG.

Σε περίπτωση που δεν θέλετε η CHG να συλλέγει τα δεδομένα που αποστέλλονται περιοδικά στους διακομιστές της CHG σε τακτά χρονικά διαστήματα, επικοινωνήσετε μαζί μας στις παραπάνω διευθύνσεις για να λάβετε περαιτέρω οδηγίες και υποστήριξη σχετικά με τον μηδενισμό του μοντέλου της συνδεδεμένης συσκευής σας.

9.ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το App περιέχει συνδέσμους που οδηγούν σε ιστότοπους τρίτων (για παράδειγμα, Amazon, εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο dash). Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτούς τους ιστότοπους. Ως εκ τούτου σας προσκαλούμε να λάβετε υπόψη τις πληροφορίες προστασίας προσωπικών δεδομένων που μπορείτε να συμβουλευτείτε στις ίδιες τις τοποθεσίες.

10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αυτές οι σημειώσεις ιδιωτικότητας μπορούν να ενημερωθούν με την πάροδο του χρόνου. Σας παρακαλούμε να επισκέπτεσθε αυτήν την ενότητα περιοδικά για να ελέγξετε για τυχόν αλλαγές. Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών, σε κάθε περίπτωση θα σας παρέχουμε ειδοποίηση στον ιστότοπο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως κρίνεται σκόπιμο την CHG.

30/04/2019