Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku, dziękujemy Ci za wybranie naszej aplikacji (zwanej w dalszej części „Aplikacją”), którą możesz przeglądać i wykorzystywać do obsługi naszych urządzeń gospodarstwa domowego z dostępem do Internetu (w dalszej części zwanych również „ urządzeniami online”). W zależności od parametrów technicznych posiadanego urządzenia, po podłączeniu go do Internetu będzie ono mogło przekazywać informacje do firmy Candy Hoover Group S.r.l., świadczyć specyficzne usługi oraz przekazywać Ci powiadomienia i komunikaty. Aby sprawdzić specyficzne funkcje posiadanego urządzenia, zachęcamy Cię do zapoznania się z dokumentacją techniczną produktu. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące procedur zarządzania Twoimi danymi osobowymi, nie tylko w celu wypełniania zobowiązań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, przewidzianych przez rozporządzenie (UE) nr 2016/679 (zwane dalej również „Rozporządzeniem”) oraz przez właściwe obowiązujące przepisy krajowe (włącznie ze środkami wdrażanymi przez organy nadzorcze), lecz także dlatego, iż uważamy, że ochrona danych osobowych to jedna z podstawowych wartości naszej działalności jako przedsiębiorstwo, w związku z czym pragniemy przekazać Ci wszelkie informacje, które pomogą Ci chronić Twoją prywatność i umożliwią kontrolowanie wykorzystywania Twoich danych.

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące danych osobowych, które zbieramy, celów przetwarzania Twoich danych osobowych, sposobów i narzędzi wykorzystywanych do ich przetwarzania, podmiotów, którym możemy udostępniać Twoje dane, jak długo je przechowujemy i jakie są Twoje prawa na mocy Rozporządzenia. Zachęcamy Cię więc do zapoznania się z poniższą polityką; w poszczególnych jej częściach znajdziesz szczegółowe informacje.

1. KIM JESTEŚMY

Aplikacja i powiązane z nią usługi oferowane są przez spółkę Candy Hoover Group S.r.l., która będzie przetwarzać Twoje dane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Poniżej znajdują się nasze dane kontaktowe.

1.1 ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych, tj. podmiotem, który podejmuje decyzje w sprawie sposobów i celów przetwarzania danych, jest spółka Candy Hoover Group S.r.l. z siedzibą prawną przy Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) i siedzibą administracyjną przy Via Privata Eden Fumagalli 20861 Brugherio (MB), Włochy, kod identyfikacji podatkowej/nr wpisu do Rejestru Przedsiębiorstw w Monzy i Brianzy 04666310158 – NIP 00786860965 (dalej „CHG”).

Z CHG możesz się skontaktować, pisząc na wskazany powyżej adres poczty zwykłej lub korzystając z adresu e-mail data.protection@candy-group.com.

1.2 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH („IOD”)

Inspektor ochrony danych (lub w dalszej części „IOD”) to osoba odpowiedzialna za nadzór nad przestrzeganiem Rozporządzenia w sprawie przetwarzania danych osobowych wykonywanego przez CHG.

Z IOD można skontaktować się, pisząc na adres e-mail data.protection@candy-group.com lub drogą pocztową, pisząc na adres:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Włochy

do: Inspektor ochrony danych .

2. DANE I INFORMACJE GROMADZONE POPRZEZ APLIKACJĘ

Kiedy rejestrujesz się do aplikacji, korzystasz ze świadczonych usług, prosisz o pomoc i wsparcie czy podłączasz swoje urządzenie (w przypadku urządzeń dysponujących funkcją połączenia z Internetem), CHG przetwarza pewne Dane osobowe, które dotyczą Ciebie, Twojego urządzenia i Twojego sposobu korzystania z niego.

Informacje, jakich udzielasz w sposób bezpośredni:

Podczas rejestrowania się gromadzimy następujące przekazywane przez Ciebie bezpośrednio dane: dane osobowe i kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, kraj, hasło), a także – jeśli zostaną przekazane – dodatkowe dane kontaktowe (miejscowość, adres, telefon komórkowy) i zdjęcie.

Ponadto po podłączeniu Twoich urządzeń poprosimy Cię o udzielenie również informacji dotyczących podłączonego urządzenia (typ, marka, konkretny model, numer ID i numer seryjny).

Informacje pozyskiwane pośrednio przez CHG po zarejestrowaniu się do aplikacji:

Po zarejestrowaniu się aplikacja pozyskuje również dane dotyczące smartfona i/lub tabletu, które są niezbędne w celu zainstalowania aplikacji, a także dane dotyczące użytkowania samej aplikacji (takie jak, na przykład, błędy, zawieszanie się) czy źródłowy adres IP. Systemy informatyczne, które umożliwiają pobranie i działanie aplikacji, w trakcie ich normalnego użytkowania nabywają pewne Twoje dane, których przekazywane jest nieuniknione w związku z wykorzystywaniem protokołów komunikacyjnych. Mowa o informacjach, które nie są gromadzone, aby można je było powiązać z osobą fizyczną, a które ze względu na swój charakter mogą umożliwić zidentyfikowanie zainteresowanych podmiotów. Ta kategoria danych obejmuje przykładowo adresy IP, model urządzenia, z jakiego korzystasz, aby wchodzić do aplikacji, zainstalowany system operacyjny, URI (ujednolicony identyfikator zasobów). Aby możliwe było prawidłowe działanie aplikacji, będą mogły być przetwarzane również informacje dostępne na urządzeniu, takie jak ID urządzenia, pozycja i informacje o połączeniu z siecią Wi-fi.

Informacje pozyskiwane poprzez osoby trzecie:

Możesz postanowić zarejestrować się poprzez jedną z sieci społecznościowych:

w takiej sytuacji (na przykład korzystając z Facebooka) automatycznie pozyskujemy pewne dane, na przykład dane osobowe (imię, nazwisko) oraz dodatkowe dane, które importujesz z danej sieci społecznościowej (kraj, numer telefonu, miejscowość, adres e-mail, zdjęcie profilowe, o ile są dostępne). Dane tego typu są ważne wyłącznie, aby możliwe było szybkie zarejestrowanie się do aplikacji. Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez daną sieć społecznościową, zachęcamy Cię do zapoznania się z polityką prywatności takiej sieci społecznościowej.

Informacje pozyskiwane poprzez podłączenie urządzenia do Internetu i korzystanie z niego:

W przypadku urządzeń wyposażonych w technologię umożliwiającą połączenie z Internetem (na przykład Wi-Fi), w momencie wejścia na urządzeniu do aplikacji i podłączenia go do sieci Wi-Fi lub innej technologii komunikacyjnej (na przykład NFC i/lub Bluetooth), CHG otrzymuje pewne dane dotyczące działania i stanu, w jakim znajduje się podłączone urządzenie (na przykład „działa”/„jest wyłączone”, „wystąpił błąd”). Dane takie są okresowo wysyłane na serwer CHG.

Ponadto CHG gromadzi i wykorzystuje dane dotyczące użytkowania przez Ciebie urządzenia online (na przykład częstotliwość mycia, tryb użytkowania urządzenia, używany program itd.), a także usług możliwych dzięki aplikacji. W tym celu korzystamy z systemu Flurry Analytics firmy Yahoo oraz Crashlytics firmy Google.

Możemy także mieć dostęp do aparatu i/lub do biblioteki smartfona i/lub tabletu zawierającego obrazy i filmy, jeśli korzystasz z aplikacji w ramach czynności przewidujących ich wykorzystywanie, na przykład: skanowanie kodu podłączonego urządzenia podczas pierwszego podłączania go, podgląd urządzenia w trybie serwisowym, jeśli wyświetlenie pewnych elementów okazuje się być niezbędne w celu zidentyfikowania i rozwiązania problemu i wybór ilustracji w celu ewentualnego utworzenia profilu, jeżeli chcesz go utworzyć. W każdym wypadku należy pamiętać, że tego typu dostęp będzie miał miejsce wyłącznie pod Twoim bezpośrednim nadzorem i będzie się ograniczać ściśle do tego, co niezbędne, w przypadku konkretnej czynności.

3. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Wykorzystanie Twoich danych osobowych jest niezbędne, aby umożliwić Ci bezpieczne korzystanie z aplikacji, aby obsługiwać Twoje urządzenie, wyświetlając ewentualnie szczegóły o nim lub powiadomienia, aby udzielać Ci wsparcia w zakresie produktu i realizować możliwe związane z nim usługi. Ponadto pragniemy mieć pewność co do tożsamości użytkownika aplikacji, chroniąc Cię przed niewłaściwym użytkowaniem jej przez ewentualne nieupoważnione osoby trzecie.

Co więcej, dla nas ważne jest coraz lepsze rozpoznanie, w jaki sposób użytkowane są nasze urządzenia, dzięki czemu możemy poprawić ich wydajność, oferując Tobie i innym użytkownikom coraz bezpieczniejsze usługi, zgodne z Twoimi oczekiwaniami. W tym celu możemy analizować dane w formie zagregowanej oraz – za Twoją zgodą – wykorzystać te informacje, aby skontaktować się z Tobą i zasugerować Ci produkty lub usługi grupy Candy bądź naszych partnerów handlowych (na przykład przedłużenie gwarancji na produkty).

4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWY PRAWNE

W tej części dowiesz się, w jakim celu są przetwarzane Twoje dane osobowe oraz jakie są warunki, na których bazuje proces przetwarzania ich.

A) Abyś mógł korzystać z aplikacji, zarejestrować urządzenie online i korzystać z usług oraz funkcji dostępnych w związku z korzystaniem z niego, do celów serwisowych i konserwacyjnych, do zarządzania swoim profilem i korzystania z żądanych usług. W takim przypadku Twoja zgoda nie jest wymagana, ponieważ podstawę prawną określa się w trakcie wykonywania umowy oraz ewentualnych środków przedumownych.

B) Aby wysyłać Ci pocztą tradycyjną wiadomości dotyczące produktów lub usług grupy Candy bądź naszych partnerów handlowych (na przykład przedłużenia gwarancji) w związku z naszymi produktami, które mogą być dla Ciebie interesujące, jak wynika z analizy Twoich preferencji zakupowych i związanych z użytkowaniem produktu. Przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, ponieważ pragniemy pozostawać w kontakcie z Tobą, by oferować Ci produkty i usługi, które mogą Cię interesować. Możesz w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych, kontaktując się z nami, korzystając ze wskazanych powyżej i poniżej adresów.

C) Aby wysyłać Ci komunikaty handlowe i promocyjne dotyczące produktów CHG oraz ewentualnie innych spółek grupy Candy, poprzez takie środki zautomatyzowane jak e-maile, SMS-y, powiadomienia typu push lub komunikaty w ramach aplikacji, a także poprzez połączenia telefoniczne, aby przeprowadzać badania rynku i sondaże mające wykazać, jaki jest poziom satysfakcji klientów z zakupionych produktów i otrzymywanego wsparcia, zapraszać Cię na inicjatywy oraz wydarzenia organizowane przez CHG. W takim przypadku dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, która stanowi wówczas podstawę prawną przetwarzania danych. Swoją zgodę będziesz mógł odwołać w jeden ze wskazanych poniżej sposobów.

Pragniemy mieć pewność, że wysyłamy Ci jedynie komunikaty, które mogą Cię zainteresować, dlatego będziemy się z Tobą kontaktować wyłącznie w sprawie ofert lub informacji dopasowanych do Twojego profilu, biorąc pod uwagę Twoje przyzwyczajenia związane z użytkowaniem urządzenia gospodarstwa domowego oraz usług oferowanych poprzez aplikację, np. komunikaty dotyczące akcesoriów, części zamiennych, jeśli uznamy, że ich wymiana może być konieczna w związku z ich zużyciem lub innych produktów niezbędnych do prawidłowego działania urządzenia z dostępem do Internetu). Uważamy, że tego typu działania leżą we wspólnym interesie. Gdybyś nie chciał otrzymywać tego typu komunikatów, prosimy Cię o skontaktowanie się z nami na jeden ze wskazanych powyżej adresów.

D) W celu monitorowania, za Twoją zgodą, Twoich doświadczeń związanych z korzystaniem z aplikacji poprzez system Flurry firmy Yahoo i Crashlytics firmy Google oraz otrzymywania informacji o ich użytkowaniu. W ten sposób będziemy mieli większą świadomość tego, jak zwiększyć wydajność urządzenia online oraz udoskonalić oferowaną usługę. W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy Cię do odwiedzenia stron dotyczących poszczególnych produktów. W tym celu wymagana jest Twoja zgoda, która stanowi podstawę prawną procesu przetwarzania danych osobowych.

5. CZY MAM OBOWIĄZEK PRZEKAZANIA DANYCH?

W przypadku niektórych czynności i celów przetwarzania potrzebujemy Twoich danych. W innych przypadkach możesz swobodnie zadecydować, czy przekazać nam swoje dane czy nie.

5.1 CHARAKTER PRZEKAZYWANIA DANYCH

Przekazanie danych w przypadku celów, o których mowa w punkcie 4, podpunkt A) (oznaczonych jako takie w formularzu rejestracji), ma charakter obowiązkowy; w razie nieprzekazania ich nie będzie możliwości utworzenia profilu użytkownika, zarejestrowania urządzenia online, korzystania w pełni ze wszystkich funkcji aplikacji i urządzenia oraz otrzymywania niezbędnego wsparcia.

Przekazanie danych w przypadku celów, o których mowa w punkcie 4, podpunkty B) C) i D), ma charakter dobrowolny; w razie ich braku będzie można jednak korzystać z usług serwisowych i funkcji aplikacji, o czym mowa w podpunkcie A).

6. JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Twoje dane przetwarzamy głównie z wykorzystaniem naszych systemów rejestracji, ekstrakcji, analizy i archiwizacji, które zabezpieczamy systemami zapewniającymi gwarancje bezpieczeństwa, zgodnie ze standardami panującymi w branży. Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane wyłącznie przez czas niezbędny, abyśmy mogli realizować zadania wskazane w punkcie 4, wykorzystując rozwiązania techniczno-organizacyjne, które powodują usunięcie danych po upływie wymaganego czasu.

6.1 JAK DANE SĄ PRZETWARZANE I PRZECHOWYWANE

Przetwarzamy Twoje dane głównie z wykorzystaniem systemów informatycznych i narzędzi analitycznych, korzystając z personelu upoważnionego i należycie przeszkolonego przez CHG. Wdrażamy środki gwarantujące przestrzeganie zasad prawidłowości, praworządności i przejrzystości określonych w mających zastosowanie przepisach w zakresie ochrony danych osobowych (w tym Rozporządzenia), chroniąc Twoją prywatność dzięki technicznym i organizacyjnym środkom bezpieczeństwa, które gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Dane będą przechowywane przez okres ściśle niezbędny do celów, dla jakich są one gromadzone wykluczając dodatkowe i bardziej szczegółowe ograniczenia czasowe nałożone przez przepisy prawa cywilnego. W celu wypełniania zobowiązań dotyczących odpowiedzialności producenta w zakresie bezpieczeństwa produktu Twoje dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 lat.,.

W przypadku celów, o których mowa w punkcie 4, podpunkty C) i D), dane będą przechowywane w naszych bazach danych (na przykład bazie customer relationship management – CRM-) do momentu odwołania zgody (lub sprzeciwienia się działaniom związanym z profilowaniem, w stosownych przypadkach), jednak nie dłużej niż przez 5 lata od udzielenia zgody. Dane osobowe pochodzące z profilowania będą przechowywane nie dłużej niż 2 lata. Gdybyś dokonał dezaktywacji swojego profilu powiązanego z urządzeniem online, dane dotyczące Twojego profilu osobistego zostaną usunięte z naszych systemów. Dane dotyczące użytkowania urządzenia online zostaną natomiast zanonimizowane poprzez usunięcie powiązań z Twoim profilem i będą wykorzystywane przez CHG do wewnętrznych działań firmy związanych z analizami i statystykami.

7. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE

Aby zapewnić Ci działanie aplikacji i powiązanych z nią usług, CHG wykorzystuje podmioty trzecie świadczące specyficzne usługi na rzecz CHG. Na podstawie właściwych powiązań umownych z CHG dostęp do danych przez tego typu podmioty ogranicza się wyłącznie do przetwarzania ściśle niezbędnego, aby umożliwić Ci korzystanie z aplikacji i usług świadczonych przez CHG. Podmioty takie działają jako podmioty przetwarzające i mogą być wzywane do udzielenia wyjaśnień w sprawach cywilnych i administracyjnych, gdyby dane przetwarzane były przez nie w sposób niezgodny z otrzymanymi instrukcjami.

7.1 ZAKRES UJAWNIANIA I ROZPOWSZECHANIANIA

Nie naruszając ujawniania danych w związku z wypełnianiem zobowiązań prawnych i umownych, Twoje dane będą mogły być ujawniane personelowi upoważnionemu przez CHG lub podmioty trzecie działające na rzecz CHG i według instrukcji CHG jako podmioty przetwarzające, w tym spółki udzielające pomocy i wsparcia w zakresie serwisowania, działania i obsługi posprzedażowej na rzecz posiadacza urządzenia online, między innymi wchodzącą w skład grupy Candy spółkę GIAS S.r.l., która udziela wsparcia technicznego dotyczącego zarejestrowanych produktów i będzie mogła wchodzić do informacji dotyczących ewentualnych usterek lub nieprawidłowości zgłaszanych przez produkty.

CHG korzysta również z usług dostawców, którzy w swoich centrach danych świadczą usługi hostingu danych gromadzonych poprzez aplikację, a także spółek oferujących wsparcie techniczne i dbających o rozwój aplikacji, które mogą mieć dostęp do danych w celu świadczenia usług wsparcia w przypadku nieprawidłowości lub migracji danych. Inni dostawcy wykorzystywani są do świadczenia usługi interakcji głosowej, która pozwala Ci na komunikowanie się z Twoim urządzeniem online poprzez aplikację.

Ponadto, z uwagi na specjalne wymagania związane z siedzibą lokalizacji serwerów CHG i/lub jej dostawców, CHG korzysta – w celu świadczenia usług (między innymi udzielania wsparcia telefonicznego oraz usług hostingowych) – także z dostawców znajdujących się w krajach spoza Unii Europejskiej, którzy działają na rzecz CHG według instrukcji spółki w charakterze podmiotów przetwarzających. W takim przypadku CHG zobowiązuje się zapewnić odpowiednie poziomy ochrony danych i nadzoru między innymi poprzez podpisywanie typowych klauzul umownych. Jeżeli chcesz otrzymać kopię używanych zabezpieczeń, prosimy o skontaktowanie się na jeden z adresów podanych powyżej. W przypadku danych zarejestrowanych w CRM CHG zaznacza, że dany dostawca przystąpił do porozumienia „Privacy Shield”.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych, Twoje dane będą mogły być przetwarzane również przez agencje marketingowe lub inne spółki, także działające w charakterze podmiotów przetwarzających dane na rzecz CHG, dla celów związanych z zarządzaniem i przesyłaniem informacji handlowych (pocztą elektroniczną, telefonicznie), w ramach badań rynku lub innych działań promocyjnych, w tym konkursów i inicjatyw z nagrodami.

Szczegółowe informacje na temat podmiotów przetwarzających, którzy przetwarzają Twoje dane na rzecz CHG możesz uzyskać, kontaktując się z CHG pod adresem e-mail data.protection@candy-group.com .

Ponadto w związku z prowadzeniem zwykłej działalności gospodarczej Twoje dane będą mogły być ujawniane osobom wykonującym wolne zawody, firmom doradczym, właściwym władzom (w celu wypełniania zobowiązań prawnych) lub innym podmiotom działającym jako administratorzy danych, między innymi pojedynczym spółkom powiązanym z grupą Candy i/lub przez nią kontrolowanym, których siedziby mieszczą się w Unii Europejskiej i które świadczą usługi serwisowe i konserwacyjne dotyczące urządzenia online bądź usługi typu e-commerce.

Gdyby CHG zaangażowała się również w transakcje korporacyjne o charakterze nadzwyczajnym, gdyby była taka konieczność w związku z dokonywaniem poszczególnych ocen, dane będą mogły być ujawniane podmiotom biorącym udział w takich transakcjach (na przykład naszym kontrahentom) oraz specjalistom wspierającym CHG lub naszym kontrahentom w realizacji wspomnianych transakcji.

CHG będzie mogła dokonywać agregacji danych gromadzonych poprzez aplikację (uniemożliwiając powiązanie ich z Twoimi danymi osobowymi oraz identyfikację Twojej tożsamości) i udostępniać tego typu dane swoim partnerom lub innym podmiotom trzecim (na przykład uniwersytetom) do celów badawczych (między innymi w celu udoskonalania produktów CHG). Dane takie będą mogły ewentualnie być wykorzystywane również po dokonaniu przez Ciebie dezaktywacji Twojego profilu lub zaprzestaniu korzystania z usług oferowanych przez aplikację.

CHG wykorzystuje platformy do wysyłania newsletterów i komunikatów o promocjach z raportami, w sposób bezpośredni lub korzystając ze swoich partnerów bądź innych podmiotów trzecich. Dzięki raportom CHG będzie mieć dostęp między innymi do następujących danych zagregowanych: czy e-maile były dostarczone czy niedostarczone; kto otworzył e-maila lub kliknąć w dany link. Dostępem takim będzie dysponować wyłącznie w celach statystycznych w celu dokonywania oceny skuteczności prowadzonych kampanii promocyjnych.

8. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ CI W MYŚL PRZEPISÓW I W JAKI SPOSÓB MOŻNA Z NICH SKORZYSTAĆ

Zgodnie z przepisami przysługuje Ci prawo kontrolowania, w jaki sposób Twoje dane są przetwarzane oraz prawo ograniczenia ich wykorzystania. Z tych praw możesz skorzystać w dowolnym momencie w sposób nieodpłatny, zwracając się do naszej spółki i pisząc na wskazane poniżej adresy. CHG dołoży wszelkich starań, aby ułatwić Ci korzystanie z Twoich praw.

8.1 PRAWA ZAINTERESOWANYCH STRON

Zgodnie z artykułem 15 i kolejnymi Rozporządzenia przysługuje Ci prawo do:

Ze swoich praw możesz skorzystać, wysyłając w dowolnym momencie e-mail na adres data.protection@candy-group.com lub pisząc na

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Włochy

do: Inspektor ochrony danych .

Jeśli uważasz, że Twoje dane nie były przetwarzane zgodnie z przepisami lub masz zastrzeżenia odnośnie do ich użycia, możesz wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego w kraju członkowskim, w którym mieszkasz, pracujesz lub w miejscu, w którym doszło do domniemanego naruszenia.

W dowolnym momencie możesz również odinstalować aplikację. Przypominamy Ci, że również w przypadku niekorzystania z aplikacji, odinstalowania aplikacji lub dezaktywacji Twojego profilu urządzenie online będzie w dalszym ciągu rejestrować dane i wysyłać je na serwer CHG.

Gdybyś nie życzył sobie, aby CHG gromadziła dane wysyłane w regularnych odstępach czasu na serwery CHG, zachęcamy Cię do skontaktowania się z nami na wskazane powyżej adresy w celu otrzymania dodatkowych instrukcji i wsparcia dotyczącego zresetowania Twojego modelu urządzenia online.

9. DODATKOWE NIEZBĘDNE INFORMACJE

Aplikacja zawiera linki, które odsyłają użytkownika na strony osób trzecich (na przykład Amazon, gdyby użytkownik postanowił skorzystać z dash button). Nie mamy żadnej kontroli nad przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez takie strony. Dlatego zachęcamy Cię do zapoznania się z informacjami dotyczącymi ochrony danych na poszczególnych stronach.

10. AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka będzie mogła zostać w przyszłości zaktualizowana. Prosimy Cię o regularne odwiedzanie tej sekcji, aby zapoznać się z ewentualnymi zmianami. W razie znaczących zmian powiadomimy Cię o tym w stosownym komunikacie zamieszczonym na stronie lub wysłanym poprzez e-mail, w zależności od decyzji CHG.


30/04/2019