Obaveštenje o privatnosti

Poštovani korisniče, hvala vam što ste odabrali našu aplikaciju (u daljem tekstu „Aplikacija“), koju možete konsultovati i koristiti za interakciju sa našim povezanim uređajima (u daljem tekstu takođe „povezani uređaji“). U zavisnosti od njegovih tehničkih karakteristika, povezivanjem na internet vaš uređaj može prenositi informacije kompaniji Candy Hoover Group S.r.l, za pružanje posebnih usluga i slanje obaveštenja i saopštenja. Za proveru posebnih funkcija vašeg uređaja, pogledajte tehnički bezbednosni list uređaja.

U daljem tekstu ćete pronaći sve informacije u vezi postupka obrade vaših ličnih podataka, ne samo kako bi postupak bio u skladu sa zakonskim obavezama u vezi sa zaštitom ličnih podataka u okviru Uredbe (EU) 2016/679 (u daljem tekstu „Uredba“) i svih važećih nacionalnih propisa (uključujući i sve postupke od strane kontrolnog organa), kao i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Srbije, nego i zbog toga što mi verujemo da je zaštita ličnih podataka osnovna vrednost našeg poslovanja i želimo da vam pružimo sve informacije koje bi vam bile od pomoći prilikom zaštite vaše privatnosti i praćenja načina na koji se vaši podaci koriste.

U nastavku ćete pronaći informacije o ličnim podacima koje prikupljamo, o namenama za koje obrađujemo vaše lične podatke, postupcima i alatima pomoću kojih podatke obrađujemo, o licima sa kojima možemo podeliti vaše podatke i vremenskom periodu u kojem ih čuvamo kao i o vašim pravima u okviru Uredbe i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Srbije. Stoga vas pozivamo da pročitate sledeće informacije; više informacija ćete pronaći u odgovarajućim odeljcima.

1. O NAMA

Aplikacija i povezane usluge su u ponudi Candy Hoover Group S.r.l, koja će obraditi vaše podatke u skladu sa važećim zakonodavstvom o zaštiti ličnih podataka. U nastavku možete naći naše kontakte.

1.1 RUKOVALAC PODACIMA

Rukovalac podacima, odnosno organizacija koja je donosi odluke o načinu i svrsi njihove obrade je Candy Hoover Group S.r.l. sa sedištem kompanije u ulici Via Comolli, 16 – 20861 Brugherio (MB) i administrativnim sedištem u Via Privata Eden Fumagalli 20861 Brugherio (MB), Italija, IR šifra/registar preduzeća Monce i Briance 04666310158 – PDV broj 00786860965 (u daljem tekstu „CHG“).

Možete stupiti u kontakt sa kompanijom CHG tako što ćete pisati na gorenavedenu poštansku adresu ili putem elektronske pošte na data.protection@candy-group.com.

1.2 OVLAŠĆENO LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA („OLZP“)

Ovlašćeno lice za zaštitu podataka (ili takođe „OLZP“) je odgovoran za kontrolu usklađenosti sa Uredbom i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Srbije u vezi sa obradom ličnih podataka od strane kompanije CHG.

Možete stupiti u kontakt sa OLZP putem sledeće adrese e-pošte data.protection@candy-group.com ili putem pošte na:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italy

Na ruke ovlašćenom licu za zaštitu podataka

2. PODACI I INFORMACIJE PRIKUPLJENI PREKO APLIKACIJE

Kada se registrujete na Aplikaciju, iskoristite usluge koje se nude, zatražite pomoć i podršku ili povežite svoj uređaj (za uređaje sa povezivanjem), kompanija CHG obrađuje neke Lične podatke koji se tiču vas, vašeg uređaja i načina na koji ga koristite.

Informacije koje pružate direktno:

Kada se registrujete, mi prikupljamo sledeće lične podatke koje vi direktno obezbeđujete: lične podatke i kontakt (ime, prezime, adresa e-pošte, država, lozinka) i, osim toga ako je navedeno, dodatne kontakt informacije (grad, adresa, mobilni telefon) i sliku.

Pored toga, ukoliko pridružite svoje povezane uređaje, zamolićemo vas da obezbedite i podatke o povezanom uređaju (tip, robna marka, određeni model, ID broj i serijski broj).

Informacije do kojih CHG dolazi indirektnim putem preko registracije na Aplikaciju:

Kada se registrujete, Aplikacija prikuplja i podatke o vašem pametnom telefonu i/ili tabletu upotrebljenim za instaliranje Aplikacije i podatke u vezi sa upotrebom same Aplikacije (kao što su, na primer, greške, padovi sistema) kao i IP adresu izvora. Kompjuterski sistemi za obradu i svi softverski postupci koji se koriste za rukovanje Aplikacijom – tokom standardne upotrebe – prikupljaju određene podatke čiji prenos se podrazumeva kod upotrebe komunikacionih protokola. Ove informacije se ne prikupljaju da bi se ušlo u trag fizičkom licu, ali se po samoj njihovoj prirodi može ući u trag licu na koje se odnose podaci. Ova kategorija podataka obuhvata, na primer, IP adrese, model uređaja koji se koristi za pristup, instalirani operativni sistem, URI (jedinstveni identifikator izvora). Kako bi se omogućio ispravan rad Aplikacije, mogu se obraditi informacije dostupne na uređaju kao što je ID uređaja, pozicija i informacija o vašoj vezi sa Wi-Fi mrežom.

Informacije koje su obezbedile treće strane:

Možete odlučiti da se registrujete preko društvenih mreža:

kada to uradite preko društvenih mreža (na primer, preko Fejsbuka), mi ćemo automatski prikupiti neke podatke, kao što su lični podaci (ime, prezime) i druge podatke koje prenosite sa određenih društvenih mreža (država, broj telefona, grad, adresa e-pošte, profilna slika ako postoji). Ovi podaci se prenose isključivo iz razloga da bi se omogućila registracija na Aplikaciju. Za više informacija o načinu obrade vaših podataka uz upotrebu društvenih mreža, pogledajte smernice za privatnost društvene mreže.

Informacije dobijene putem veze i upotrebe povezanog uređaja:

Kod uređaja opremljenih tehnologijom veze (npr. Wi-Fi), kada povežete vaš uređaj na Aplikaciju i povežete se na Wi-Fi mrežu ili neku drugu komunikacionu tehnologiju (kao što je NUH i/ili Bluetooth), CHG dobija određene podatke koji se tiču rada i statusa povezanog uređaja (npr. uključen/isključen, postojanje greške). Ovi podaci se periodično šalju na CHG server.

CHG takođe prikuplja i koristi podatke o upotrebi vašeg povezanog uređaja (npr. učestalost pranja, upotreba uređaja, programi koji se koriste, i sl.) i uslugama Aplikacije. Da bi se to izvelo, koristimo analitičke sisteme Flurry kompanije Yahoo i Google's Crashlytics.

Takođe bismo mogli imati pristup kameri i/ili biblioteci pametnog telefona i/ili tableta koji sadrže slike i video materijale ukoliko koristite Aplikaciju za aktivnosti koje obuhvataju njihovu upotrebu, na primer: skeniranje šifre povezanog aparata tokom njegovog prvog povezivanja, ekran aparata tokom pružanja pomoći ukoliko je ekran od pomoći u otkrivanju problema i u njegovom rešavanju i odabir slike za kreiranje profila, ukoliko želite da je dodate. U svakom slučaju, imajte na umu da će se ovakav pristup podacima desiti jedino pod vašim direktnim nadzorom i biće isključivo ograničen na ono što je neophodno za određenu aktivnost.

3. ZAŠTO SE VAŠI PODACI OBRAĐUJU

Upotreba vaših ličnih podataka je neophodna kako biste bili u mogućnosti da bezbedno koristite Aplikaciju, za upravljanje vašim aparatom kroz prikaz bilo kog detalja ili obaveštenja, za pružanje podrške u vezi proizvoda i mogućih usluga sa njim u vezi. Takođe želimo da budemo sigurni u identitet korisnika Aplikacije, kako bismo vas zaštitili od zloupotrebe neovlašćenih trećih strana.

Važno nam je da saznamo više o tome kako se naši aparati koriste da bismo pospešili njihove performanse, kako bismo vama i drugim korisnicima ponudili usluge koje su sve bezbednije i u skladu sa vašim očekivanjima. Da bismo ovo uradili, možemo analizirati vaše podatke u sažetom obliku i, uz vaše odobrenje, koristiti ove informacije kako bismo vas kontaktirali i predložili vam proizvode ili usluge (kao što su produžeci garancije na proizvode) Candy Grupe ili naših poslovnih partnera.

4. SVRHA OBRADE I PRAVNI OSNOV

U ovom odeljku ukazujemo na svrhe u koje se obrađuju vaši lični podaci kao i na uslove na kojima se takva obrada zasniva.

A) Da bismo vam omogućili korišćenje Aplikacije, potrebno je da registrujete svoj povezani uređaj i da iskoristite usluge i funkcije koji se nude prilikom upotrebe, u svrhe pomoći i održavanja, za upravljanje vašim profilom, i na taj način ćemo vam pružiti tražene usluge. Za ove svrhe se ne traži vaše odobrenje, pošto se pravni osnov navodi u izvršavanju ugovora i bilo kojim predugovornim merama.

B) Za slanje komercijalnih i promotivnih saopštenja za proizvode CHG i moguće druge kompanije Candy Grupe, sredstvima kao što su e-pošta, sms poruke push ili in-app obaveštenja, kao i pozivi operatera, kako bismo sproveli istraživanje tržišta i ankete radi otkrivanja stepena zadovoljstva kupaca u pogledu isporučenog proizvoda i pomoći, kako bismo vas pozvali na inicijative i događaje koje CHG organizuje. Za ovu svrhu, obrada podataka se odvija uz vaše odobrenje, koje je tako pravni osnov za postupak. Možete opozvati svoje odobrenje na način koji je definisan u daljem tekstu.

Želimo da se pobrinemo da primate samo ona obaveštenja koja su za vas zanimljiva i stoga ćemo vas kontaktirati samo za ponude ili saopštenja koja odgovaraju vašem profilu, prema navikama u upotrebi povezanog uređaja i usluga koje se nude putem Aplikacije, npr. obaveštenja u vezi dodataka, rezervnih delova kada mislimo da postoji potreba za njihovom zamenom usled habanja, ili drugih proizvoda korisnih za bolje funkcionisanje povezanog uređaja). Verujemo da je ova aktivnost u obostranom interesu. Ako ne žellite da primate ova saopštenja, kontaktirajte nas na gorenavedene adrese.

C) Sa vašim dopuštenjem, za merenje vašeg korisničkog iskustva i za prikupljanje informacija o vašoj upotrebi Aplikacije preko Yahoo Flurry sistema i Google Crashlytics. Tako ćemo razumeti na koji način možemo popraviti performanse povezanog uređaja i usluga u ponudi. Za više informacija, posetite veb stranice nadležnih proizvođača. U tu svrhu je neophodan vaš pristanak, koji je stoga zakonski osnov za obradu.

5. DA LI MORAM DA DOSTAVIM PODATKE?

Zbog nekih operacija i u svrhu obrade, potrebni su nam vaši podaci. U ostalim situacijama, imate slobodu da birate da li ćete nam dati vaše podatke.

5.1 VRSTA PRUŽANJA PODATAKA

Pružanje podataka u svrhe na koje ukazuje pasus 4 slovo A) (tako označeno u obrascu za registraciju) je neophodno, u suprotnom ne bi bilo moguće kreirati profil korisnika, registrovati povezani aparat, u potpunosti iskoristiti sve odlike Aplikacije i povezanog aparata, niti dobiti pomoć u vezi njega.

Pružanje podataka u svrhe koje su navedene u pasusu 4 slova B) i C) je izborno, jer i bez njih možete koristiti usluge pomoći i odlike Aplikacije navedene pod slovom A).

6. KAKO OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE

Vaše podatke ćemo pre svega obrađivati putem alata za snimanje, ekstrahovanje, analizu i arhiviranje koji su zaštićeni sistemima koji obezbeđuju garancije sigurnosti u skladu s industrijskim standardima. Obrađujemo i čuvamo vaše podatke tokom vremena koje je neophodno za obavljanje pomenutih aktivnosti, koje su opisane pod tačkom 4 i usvajamo tehničko-organizaciona rešenja za storniranje podataka onda kada se te aktivnosti obave.

6.1 NAČINI OBRADE I ČUVANJA

Obrađujemo vaše podatke uglavnom preko kompjuterskih sistema i alatki analize, koje koristi ovlašćeno osoblje obučeno u CHG. Sprovodimo mere kako bismo obezbedili primenu principa pravičnosti, odanosti i transparentnosti propisanih važećim regulativama o zaštiti ličnih podataka (uključujući i Uredbu i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Srbije), štiteći vašu privatnost putem tehničkih i organizacionih bezbednosnih mera, koje pružaju adekvatan stepen zaštite.

Podaci se čuvaju na određeno vreme potrebno isključivo u svrhe zbog kojih se podaci i prikupljaju i naknadno obrađuju ne dovodeći u pitanje bilo koja specifična vremenska ograničenja nametnuta bilo kojim trgovinskim ili građanskim pravom. Radi ispunjavanja obaveza u vezi sa odgovornošću proizvođača za bezbednost proizvoda, vaši podaci će biti zadržani u periodu koji ne prelazi 10 godina.

U svrhe pasusa 4 slova B i C), podaci će biti arhivirani u našim bazama podataka (npr. upravljanje odnosima sa potrošačima- CRM -) sve do opoziva pristanka (ili pritužbe na aktivnosti profilisanja, ako je primenljivo) i, u svakom slučaju, u okviru maksimalnih mogućih vremenskih ograničenja propisanih merodavnim pravom. Podaci o profilisanju će biti zadržani ne duže od 2 godine. Ukoliko deaktivirate profil u vezi sa povezanim aparatom, podaci koji se tiču vašeg ličnog profila biće izbrisani iz naših sistema. Podaci koji se odnose na upotrebu povezanog aparata, sa druge strane, biće depersonalizovani uklanjanjem linkova do vašeg profila i CHG će ih koristiti radi sopstvenih aktivnosti analize i statistike.

7. SA KIM SE VAŠI PODACI DELE

Da bi se osigurao rad Aplikacije i njenih usluga, CHG koristi treće strane koje se pozivaju za izvršavanje određenih usluga u ime CHG. Na osnovu posebnih ugovornih obaveza koje nameće CHG, pristup podacima za ova lica je ograničen isključivo na aktivnosti obrade neophodnih kako bi vam bilo omogućeno da koristite Aplikaciju i usluge koje obezbeđuje CHG. Ova lica deluju kao obrađivači podataka i mogu se pozvati na odgovornost direktno u građanskim i administrativnim postupcima ukoliko podatke obrađuju na način koji nije u skladu sa datim uputstvima.

7.1 OPSEG SAOPŠTAVANJA I OBJAVLJIVANJA PODATAKA

Ne isključujući saopštavanja sačinjena u skladu sa zakonskim i ugovornim obavezama, vaši podaci mogu biti saopšteni osoblju ovlašćenom od strane CHG, ili trećim stranama koje rade u ime ili po instrukcijama samog CHG kao obrađivači podataka, uključujući i kompanije koje pružaju pomoć i podršku kod održavanja, rada i servisa naknadnog održavanja povezanog aparata, uključujući kompaniju GIAS S.r.l. Candy Grupe koja nudi tehničku pomoć za registrovane proizvode i može pristupiti informacijama u vezi sa bilo kojim nepravilnostima ili kvarovima koje uređaji prijavljuju.

CHG takođe koristi dobavljače koji nude usluge hostovanja podataka prikupljenih preko Aplikacije u njihovim centrima za podatke, kao i kompanije koje nude tehničku podršku i vode računa o razvoju Aplikacije i koje mogu pristupiti podacima kako bi pružile usluge podrške u slučaju kvara ili migracije podataka. Ostali dobavljači se koriste kako bi pružili uslugu glasovne interakcije koja vam omogućuje da preko Aplikacije komunicirate sa povezanim uređajem.

Pored toga, zbog specifičnih zahteva u vezi sa lokacijom servera CHG i/ili njenih dobavljača, CHG radi pružanja usluga takođe koristi dobavljače koji se nalaze u državama trećeg reda izvan Evropske Unije, (uključujući telefonsku podršku i usluge hostovanja); ovi dobavljači rade kao obrađivači podataka u ime ili po instrukcijama CHG. U tom slučaju, CHG preduzima mere da obezbedi adekvatan nivo zaštite i čuvanja, uključujući zaključivanje standardnih ugovornih klauzula. Ako želite da dobijete kopiju korišćenih zaštitnih mera, molimo Vas da nas kontaktirate na jednu od gore navedenih adresa. Za podatke koji se snimaju u CRM (upravljanje odnosima sa potrošačima), CHG izveštava da se dobavljač pridržava Štita privatnosti.

U slučaju pristanka na obradu podataka u marketinške svrhe, vaše podatke takođe mogu obrađivati i marketinške agencije ili druge kompanije, kao što su obrađivači podataka za CHG, u svrhe koje imaju veze sa upravljanjem i isporukom poslovnih informacija (putem e-pošte, telefonskog razgovora preko operatera), marketinškim ispitivanjem ili drugim promotivnim aktivnostima kao što su takmičenja i događaji u kojima se dodeljuju nagrade.

Za više informacija o ovim obrađivačima podataka koji obrađuju vaše podatke u ime CHG, možete pisati CHG na adresu e-pošte data.protection@candy-group.com .

Pored toga, u izvršavanju standardnih poslovnih aktivnosti, vaši podaci se mogu otkriti stručnjacima, konsultantskim firmama, nadležnim telima (u skladu sa zakonskim obavezama) ili drugim entitetima koji rade kao kontrolori podataka, kao što su pojedinačne kompanije povezane sa i/ili pod kontrolom Candy Grupe, sa sedištem u Evropskoj Uniji, koje pružaju usluge pomoći i održavanja povezanog aparata ili uslugu e-trgovine.

U slučaju da je CHG uključena u korporativne transakcije, uključujući i vanredne transakcije, ukoliko je to neophodno u svrhe relevantne procene, vaši podaci se mogu saopštiti licima uključenim u takve transakcije (na primer, našim ugovornim stranama) i stručnjacima koji pružaju podršku CHG ili našim ugovornim stranama u sprovođenju tih transakcija.

CHG može sažimati podatke koji su prikupljeni preko upotrebe Aplikacije (sprečavajući povezivanje sa vašim ličnim podacima i vašom identifikacijom) i deliti takve podatke sa svojim partnerima ili trećim stranama (npr. fakultetima) za potrebe istraživanja (uvedenih radi poboljšanja proizvoda CHG). Ovi podaci se takođe mogu koristiti i nakon što ste deaktivirali svoj profil ili prestali da koristite usluge Aplikacije.

CHG koristi platforme za slanje novosti i promotivnih saopštenja sa izveštajima, direktno ili preko svojih partnera ili trećih strana. Zahvaljujući izveštajima, CHG će znati, u celini, na primer: da li je e-pošta isporučena ili ne; ko je otvorio e-poštu ili kliknuo na pojedini link, isključivo u statističke svrhe, za procenu efikasnosti promotivne kampanje.

8. KOJA PRAVA SU VAM ZAKONSKI PRIZNATA I KAKO IH MOŽETE OSTVARITI

Po zakonu, imate pravo da kontrolišete način obrade vaših podataka i ako je potrebno, da ograničite upotrebu vaših podataka. Možete da ostvarite ova prava besplatno i u bilo kom trenutku tako što ćete se obratiti našoj kompaniji na adrese navedene na početku. Kompanija CHG će uraditi sve što je potrebno da bi vam olakšala ostvarivanje vaših prava.

8.1 PRAVA LICA NA KOJA SE ODNOSE PODACI

Prema Članu 15 i sledećim članovima Uredbe, i odgovarajućim članovima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Srbije, imate pravo da:

Možete ostvariti svoja prava u bilo kom trenutku slanjem e-pošte na data.protection@candy-group.com ili slanjem poruke na

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italy

Na ruke ovlašćenom licu za zaštitu podataka

Ako verujete da vaši podaci nisu obrađeni u skladu sa zakonom ili postoji spor oko njihove upotrebe, možete se žaliti Nadzornom organu države u kojoj živite, radite ili u kojoj je došlo do navodnog kršenja.

Možete takođe deinstalirati Aplikaciju u bilo kom trenutku. Uzmite u obzir da i ukoliko ne koristite Aplikaciju, deinstalirate Aplikaciju ili ugasite svoj profil, povezani uređaj će nastaviti da snima podatke i da ih šalje na CHG server.

Ako ne želite da CHG prikuplja podatke koji se periodično šalju na CHG servere, kontaktirajte nas na gorenavedene adrese za dalja uputstva i podršku u vezi resetovanja vašeg modela povezanog uređaja.

9. DODATNE KORISNE INFORMACIJE

Aplikacija sadrži veze sa veb sajtovima treće strane (na primer Amazon, ako odlučite da koristite dash taster). Mi nemamo kontrolu nad obradom vaših ličnih podataka na ovim veb sajtovima. Stoga vas pozivamo da pogledate obaveštenje o privatnosti dostupno na samim veb sajtovima.

10. AŽURIRANJE OBAVEŠTENJA O PRIVATNOSTI

Ovo obaveštenje o privatnosti se tokom vremena može ažurirati. Posetite ovaj odeljak povremeno da biste pogledali bilo koje promene. U slučaju značajnih promena, mi ćemo vas u svakom slučaju obavestiti na veb sajtu ili putem e-pošte, na način koji CHG smatra najprikladnijim.

30/04/2019