Δήλωση εμπιστευτικότητας απορρήτου προσωπικών δεδομένων πελατών ("CIAM")

Έκδοση Οκτωβρίου 2020

 

1.       ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αγαπητέ χρήστη,

Η Candy Hoover Group Srl, μέρος της Haier Group (αποκαλούμενη από τώρα και στο εξής, για λόγους συντομίας, "Haier Europe") πιστεύει ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι θεμελιώδης αξία για τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και προσπαθούμε για να σας παρέχουμε όλες τις πληροφορίες που μπορούν να σας βοηθήσουν να προστατέψετε το απόρρητό σας και να ελέγξετε τη χρήση των δεδομένων σας σε σχέση με τις διάφορες υπηρεσίες που σας προσφέρουμε και τις αλληλεπιδράσεις που μπορεί να έχετε μαζί μας. Σε αυτήν τη σελίδα, θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων.

Εξηγούμε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί, πώς τα χρησιμοποιούμε, εάν τα μοιραζόμαστε με άλλες εταιρείες, πώς μπορείτε να ασκήσετε τον έλεγχο των δεδομένων σας και τα μέτρα που θεσπίζουμε για την προστασία του απορρήτου σας.

Αυτή η αποκάλυψη ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε όταν κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, όπως όταν περιηγείστε στους ιστότοπούς μας, αποκτάτε τα προϊόντα μας από την Haier Europe, χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας (όπως την Candy simply fi, hOn, Hoover wizard ή Rosiθres E-Picurien), να ζητήσετε βοήθεια από τον τεχνικό μας ή να επικοινωνήσετε μαζί μας (μέσω του ιστότοπου ή μέσω τηλεφώνου), να απαντήσετε σε μια έρευνα ή να λάβετε τα διαφημιστικά μας μηνύματα και να συμμετάσχετε σε έρευνα αγοράς (όπως εξηγείται παρακάτω) (στο εξής αναφέρεται από κοινού ως οι “Υπηρεσίες”).

Η εν λόγω παράθεση παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων.

 

2.       ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η Haier Europe θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 ("GDPR") και τους κανονισμούς που ισχύουν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας παρέχονται παρακάτω.

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και Επόπτης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, ο αρμόδιος δηλαδή εκείνος που λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις μεθόδους και τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι η Candy Hoover Group S.r.l., με έδρα στη Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB).

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (“DPO”) είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της τήρησης του GDPR (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιεί η Haier Europe.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου data.protection@candy-group.com ή ταχυδρομικώς, με γραπτή επιστολή στη διεύθυνση:

Candy Hoover Group Srl

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italy

f.a.o. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων.

 

3.       ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, η Haier Europe επεξεργάζεται ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα. Πληροφορίες σχετικά με αυτό παρέχονται παρακάτω.

Είδος και πηγές προσωπικών δεδομένων

Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα (δηλαδή δεδομένα που σχετίζονται με αναγνωρισμένα ή αναγνωρίσιμα άτομα):

a)       προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες επικοινωνίας - όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, προτιμήσεις, διεύθυνση email, και τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού σας. Τα δεδομένα αυτά τα παρέχετε είτε συμπληρώνοντας διάφορες ηλεκτρονικές φόρμες ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, για παράδειγμα όταν πρέπει να ζητήσετε βοήθεια ή όταν πρέπει να εγγραφείτε στην εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένης της φωτογραφίας προφίλ εάν επιλέξετε να την συμπεριλάβετε).

b)      δεδομένα σχετικά με τα προϊόντα που αγοράστηκαν - όπως ημερομηνία αγοράς, κωδικός και σειρά προϊόντων, τιμή προϊόντος, πληροφορίες εγγύησης, κλπ. και τον τύπο βοήθειας που ζητήσατε (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ο χώρος όπου μπορείτε να παράσχετε λεπτομέρειες αιτήματος). Επιπλέον, όταν αγοράζετε ένα προϊόν στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματός μας, ενδέχεται επίσης να συλλέγονται δεδομένα αγοράς.

c)       δεδομένα που συλλέγουμε κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο - ("δεδομένα πλοήγησης"), όπως η διεύθυνση IP, οι διευθύνσεις σημείωσης URI, η ώρα του αιτήματός σας, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του αιτήματος σε ο διακομιστής, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται σε απόκριση, ο αριθμητικός κωδικός που δείχνει την κατάσταση της απόκρισης που παρέχεται από τον διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα, κλπ.) και άλλες παράμετροι που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη. Η μετάδοση αυτών των πληροφοριών προέρχεται από τη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας Διαδικτύου μέσω των οποίων εκτελούνται οι δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω. Αυτές οι πληροφορίες δεν συλλέγονται για να συσχετιστούν με τα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά από τη φύση τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση χρηστών μέσω αντιστοίχισης και επεξεργασίας με πληροφορίες που κατέχουν τρίτοι. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω των cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας. Ως εκ τούτου, σας προσκαλούμε να διαβάσετε την πολιτική μας για τα cookies σε αυτόν τον ιστότοπό μας;

d)      δεδομένα που αποκτήθηκαν μέσω χρήσης της εφαρμογής και μέσω χρήσης της συνδεδεμένης συσκευής - στην περίπτωση συσκευών με τεχνολογία συνδεσιμότητας (όπως WiFi), όταν συνδέετε τη συσκευή στην εφαρμογή και είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο WiFi ή άλλη τεχνολογία επικοινωνίας (όπως NFC ή/και Bluetooth), η Haier Europe λαμβάνει ορισμένα δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία και την κατάσταση της συνδεδεμένης συσκευής (όπως ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, τυχόν σφάλματα) ή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας. Αυτά τα δεδομένα αποστέλλονται περιοδικά στον διακομιστή της Haier Europe. Επιπλέον, η Haier Europe θα μπορούσε να συλλέξει δεδομένα σχετικά με τη χρήση της συνδεδεμένης συσκευής από εσάς (για παράδειγμα, συχνότητα πλυσίματος, χρήση της συσκευής, πρόγραμμα που χρησιμοποιείται, κλπ.) και τις υπηρεσίες εφαρμογής Εάν χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες των συσκευών που προσφέρονται από την Haier Europe στην αγορά, οι οποίες επιτρέπουν τη συλλογή και τη μετάδοση φωνητικών εντολών ή την αναγνώριση του τύπου πλυντηρίου, φαγητού ή άλλων λειτουργιών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, η Haier Europe θα πρέπει να αποκτήσει βασικές πληροφορίες για την επεξεργασία της εντολής (συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής του αρχείου ήχου ή βίντεο σε ηλεκτρονικές εντολές που αποστέλλονται στο προϊόν). Η Haier Europe υιοθετεί εύλογα μέτρα για τη μείωση της επεξεργασίας πληροφοριών που ενδέχεται να συνδέονται μαζί σας είτε άμεσα είτε έμμεσα. Εάν η συσκευή επιτρέπει τη συλλογή και την επεξεργασία ήχου και εικόνων του υποκειμένου των δεδομένων, δεν είναι ποτέ δυνατό για την Haier Europe και για τους συνεργάτες της να έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.

Τα δεδομένα παρέχονται από εσάς, ανάλογα με την περίπτωση, απευθείας κατά την αγορά του προϊόντος, την εγγραφή του προϊόντος σας, την επίσκεψη στον ιστότοπό μας, την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, την αίτηση υπηρεσίας ή την ενεργοποίηση διαδραστικών λειτουργιών (ήχου ή βίντεο) στα προϊόντα όταν συμμετέχετε στις καμπάνιες μας, δημιουργήστε μια κριτική για ένα προϊόν ή πραγματοποιήστε λήψη ή χρήση μιας εφαρμογής. Η Haier Europe μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει δεδομένα που λαμβάνονται από κοινωνικά μέσα, όπως Facebook, εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τα κοινωνικά μέσα για να διευκολύνετε την πρόσβαση στις εφαρμογές μας (“σύνδεση σε κοινωνικά μέσα”). Τέλος, εάν το απαιτεί η λειτουργικότητα του προϊόντος, τα προσωπικά δεδομένα (εντολές ή προτάσεις που μετατρέπονται σε οδηγίες για το μηχάνημα) ενδέχεται να λαμβάνονται και να αποστέλλονται μέσω ψηφιακών βοηθών που συνδέονται με αυτό (οι λεγόμενοι smart assistants, ειδικά μέσω των χαρακτηριστικών hOn Smarthome). Σε περίπτωση που αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή τους ψηφιακούς βοηθούς σε συνδυασμό με τα προϊόντα της Haier Europe και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες τους, σας προσκαλούμε να συμβουλευτείτε προσεκτικά, πριν τα χρησιμοποιήσετε, τις πολιτικές απορρήτου και τους όρους υπηρεσίας κάθε μιας από αυτές τις υπηρεσίες / προϊόντα.

4.       ΓΙΑΤΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς,

a)       για να απαντήσουμε στο αίτημά σας για βοήθεια σχετικά με τη λειτουργία, τη χρήση και τη συντήρηση μιας συσκευής ή για να απαντήσετε στις ερωτήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Εάν σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε μια φόρμα για να μας στείλετε το αίτημά σας, να θυμάστε ότι απαιτούνται τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο, καθώς δεν θα μπορούσαμε να αποδεχτούμε το αίτημα ή να απαντήσουμε σε αυτό χωρίς αυτές τις πληροφορίες,

b)      να σας επιτρέψουμε να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή, να καταχωρίσετε τη συνδεδεμένη συσκευή και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες που προσφέρονται από τη χρήση της, για σκοπούς βοήθειας και συντήρησης, για τη διαχείριση του προφίλ σας και, συνεπώς, να παρέχετε τις υπηρεσίες που ζητήσατε,

c)       να σας επιτρέψουμε να αγοράσετε μια συσκευή από εμάς,

d)      να σας επιτρέψουμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας, καθώς και να επωφεληθείτε από τυχόν πρόσθετες εγγυήσεις (δικές μας ή τρίτων), να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τη συσκευή σας και τις ειδοποιήσεις υπηρεσίας, ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με καταχωρημένα προϊόντα και να λάβετε βοήθεια σε μια πιο απλοποιημένη τρόπος. Εάν για το σκοπό αυτό σας ζητούμε να συμπληρώσετε μια φόρμα, να θυμάστε ότι τα προσωπικά δεδομένα που έχουν εισαχθεί στα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο είναι απαραίτητα, καθώς δεν θα μπορούσαμε να σας παρέχουμε την υπηρεσία χωρίς αυτές τις πληροφορίες,

e)      την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς ή το δίκαιο της ΕΕ (π.χ. φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις),

f)        να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο μας εάν εγγραφείτε για την παροχή αυτής της υπηρεσίας, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στα γράμματα j) και k) παρακάτω σχετικά με την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών,

(οι σκοποί που περιγράφονται στα γράμματα από a) έως f) ορίζονται από κοινού ως “Συμβατικοί Σκοποί”);

g)       να επιβάλει και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα της Haier Europe, επίσης ως μέρος των διαδικασιών είσπραξης χρεών και της εκχώρησης απαιτήσεων σε εξουσιοδοτημένες εταιρείες, μεταξύ άλλων μέσω τρίτων, και για την πρόληψη και την καταπολέμηση τυχόν απάτης,

h)      για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης που στοχεύουν στην ανάλυση και βελτίωση των προσφερόμενων Υπηρεσιών ή/και προϊόντων, προχωρώντας επίσης με την ανωνυμοποίηση ή/και τη συγκέντρωση των προσωπικών σας δεδομένων,

i)        στην περίπτωση οποιωνδήποτε εταιρικών συναλλαγών, για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που λειτουργούν σε τέτοιες συναλλαγές (συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων, των μισθώσεων, των μεταβιβάσεων, των συγχωνεύσεων ή των εταιρικών διαιρέσεων),

(οι σκοποί που περιγράφονται στα γράμματα από g) έως i) ορίζονται από κοινού ως “Νόμιμοι σκοποί επιχειρηματικού ενδιαφέροντος”)

j)        παρέχονται σε εσάς σύμφωνα με το άρθρο 130, παράγραφος 4 του ιταλικού νομοθετικού διατάγματος υπ' αριθμό 196/2003 όπως τροποποιήθηκε (ο “Κωδικός Απορρήτου”) αναφορικά με τις επικοινωνίες μάρκετινγκ μέσω email σχετικά με υπηρεσίες ή/και προϊόντα ανάλογα με αυτά που χρησιμοποιήσατε, με την επιφύλαξη του γεγονότος ότι θα έχετε τη δυνατότητα να αντιταχθείτε την αποστολή τέτοιων επικοινωνιών ανά πάσα στιγμή,

k)       με τη συγκατάθεσή σας, για να λαμβάνετε εμπορικές και προωθητικές επικοινωνίες, με αυτοματοποιημένα μέσα όπως SMS, καθώς και μέσω τηλεφωνικών κλήσεων που πραγματοποιούνται από φορέα εκμετάλλευσης για προϊόντα της Haier Europe και πιθανώς άλλων εταιρειών του ομίλου Candy / Haier, για συμμετοχή σε έρευνα αγοράς και έρευνες για τον προσδιορισμό του βαθμού ικανοποίησης των πελατών με τα προϊόντα και τη βοήθεια που λάβαμε, για να σας προσκαλέσουμε σε πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την Haier Europe,

l)        με τη συγκατάθεσή σας, για να λαμβάνετε εμπορικές και διαφημιστικές ανακοινώσεις από τους συνεργάτες μας που δραστηριοποιούνται στον τομέα βοήθειας και προσφέρουν ασφαλιστικά προϊόντα (π.χ. επεκτάσεις εγγύησης πληρωτέες σε δόσεις, ασφαλιστήρια συμβόλαια) για τις δραστηριότητες μάρκετινγκ. Ο κατάλογος τέτοιων τρίτων μερών είναι διαθέσιμος επικοινωνώντας με την Haier Europe χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που καθορίζονται σε αυτήν την αποκάλυψη,

m)    να αναλύσετε, με βάση την προηγούμενη συγκατάθεσή σας στο να δέχεστε παροχές βάσει εκείνων των μεθόδων που είναι σύμφωνες με την πολιτική cookies, τις διαδικτυακές σας δραστηριότητες στον Ιστότοπο, χρησιμοποιώντας επίσης τα δεδομένα που συλλέγονται από άλλους ιστότοπους της Haier Europe ή τρίτων μερών, μέσω εργαλείων παρακολούθησης χρηστών όπως σχετικά περιγράφεται στην πολιτική μας για τα cookies και για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας.

(οι σκοποί που περιγράφονται στα γράμματα από j) έως m) ορίζονται από κοινού ως “Σκοποί μάρκετινγκ”),

n)      εάν είναι δυνατόν να σας στείλουμε επικοινωνίες για σκοπούς μάρκετινγκ σύμφωνα με αυτήν την αποκάλυψη και επειδή θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι σας στέλνουμε μόνο επικοινωνίες που σας ενδιαφέρουν, για να εκτελέσετε μη επεμβατική τμηματοποίηση πελατών με βάση, μεταξύ άλλων, τα προϊόντα που έχετε εγγραφεί σε εμάς και από τη χρήση των Υπηρεσιών μας από εσάς.

(ο σκοπός που περιγράφεται στο γράμμα n) ορίζεται ως “Νόμιμος σκοπός ενδιαφέροντος μάρκετινγκ”)

 

5.       ΕΠΙ ΠΟΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη σε σχέση με τους συμβατικούς σκοπούς, δεδομένης της ουσιαστικής τους φύσης, προκειμένου:

·         να εκτελείται η σύμβαση, όσον αφορά την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών που ζητούνται σε σχέση με τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην Ενότητα 4, στοιχεία α) έως δ),

·         να υπάρχει προσαρμογή στις διατάξεις των εφαρμοστέων κανονισμών, όπως ορίζεται στην Ενότητα 4, στοιχείο ε).

Εάν δεν παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για τους συμβατικούς σκοπούς, δεν θα είναι δυνατή η χρήση των υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας και άλλων λειτουργιών που περιγράφονται παραπάνω).

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους νόμιμους σκοπούς επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και τους νόμιμους σκοπούς ενδιαφέροντος μάρκετινγκ πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6, στοιχείο στ) του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (ο “Κανονισμός απορρήτου”) ώστε να επιδιωχτεί το συμφέρον της Haier Europe, το οποίο είναι εξίσου ισορροπημένο με το ενδιαφέρον σας, καθώς η δραστηριότητα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται σε αυτό που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκτέλεση των οικονομικών συναλλαγών που περιγράφονται.

Δεν απαιτείται επεξεργασία για νόμιμους σκοπούς επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και νόμιμους σκοπούς ενδιαφέροντος μάρκετινγκ και ενδέχεται να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία με τις μεθόδους που αναφέρονται σε αυτήν την αποκάλυψη. Ωστόσο, εάν αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία, τα δεδομένα σας ενδέχεται να μην χρησιμοποιηθούν για τους νόμιμους σκοπούς επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και τους νόμιμους σκοπούς εμπορικού ενδιαφέροντος, εκτός εάν η Haier Europe μπορεί να αποδείξει την παρουσία ισχυρών νόμιμων λόγων ή για την άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Τέλος, η επεξεργασία για σκοπούς μάρκετινγκ βασίζεται:

·         όσον αφορά την ενότητα 4, γράμμα j), στο άρθρο 130 του Κώδικα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το οποίο επιτρέπει στη Haier Europe να αποστέλλει ανακοινώσεις μάρκετινγκ σχετικά με υπηρεσίες ή/και προϊόντα ανάλογα με αυτά που έχετε αποκτήσει μέσω email, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιτίθεστε σε αυτές τις επικοινωνίες,

·         όσον αφορά την ενότητα 4, γράμματα k) και l), κατόπιν της συγκατάθεσής σας,

·         όσον αφορά την ενότητα 4, γράμματα m), κατόπιν της συγκατάθεσής σας, η οποία αποκτήθηκε με τις μεθόδους που καθορίζονται στην πολιτική για τα cookies.

Δεν απαιτείται επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ. Ωστόσο, εάν αρνηθείτε ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην λάβετε τις εμπορικές επικοινωνίες σύμφωνα με την ενότητα 4, στα γράμματα από j) έως m). Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την οποιαδήποτε συγκατάθεση που έχετε παράσχει μέσω των μεθόδων που αναφέρονται στα στοιχεία που παρατίθενται σε αυτήν την ενότητα.

 

6.       ΠΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας κυρίως χρησιμοποιώντας εργαλεία εγγραφής, εξαγωγής, ανάλυσης και αρχειοθέτησης που προστατεύονται με συστήματα που προσφέρουν εγγυήσεις ασφάλειας σύμφωνα με τα τομεακά πρότυπα.

Συγκεκριμένα, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας κυρίως συστήματα πληροφορικής και εργαλεία ανάλυσης μέσω εξουσιοδοτημένου προσωπικού κατάλληλα εκπαιδευμένου από την Haier Europe. Υιοθετούμε μέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της εφαρμογής των αρχών της ακρίβειας, της νομιμότητας και της διαφάνειας που ορίζονται στους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού απορρήτου), την προστασία του απορρήτου σας μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας που εγγυώνται επαρκές επίπεδο ασφάλεια για την αποφυγή απώλειας ή παράνομης ή ακατάλληλης χρήσης καθώς και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

 

7.       ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΙΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν για το χρονικό διάστημα που απαιτείται αυστηρά για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι αποθήκευσης:

         i.            για τους σκοπούς των συμβατικών και νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων, τα δεδομένα θα αποθηκευτούν για μια περίοδο ίση με τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει και για τα 10 χρόνια μετά από αυτήν, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων στις οποίες η αποθήκευση για μια επόμενη περίοδο απαιτείται για οποιεσδήποτε νομικές ενέργειες και, σε περίπτωση διαφορών, αιτήματα από τις αρμόδιες αρχές ή σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς,

       ii.            για τους σκοπούς μάρκετινγκ σύμφωνα με τα γράμματα j) και k) και για τον νόμιμο σκοπό ενδιαφέροντος μάρκετινγκ, τα δεδομένα αποθηκεύονται για περίοδο ίση με τη διάρκεια της παροχής της ζητούμενης υπηρεσίας και για περίοδο 24 μηνών μετά την τελευταία επαφή με εσείς, για να γίνει κατανοητό, μεταξύ άλλων, ως η χρήση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που παρέχεται από την Haier Europe ή το άνοιγμα ενός ενημερωτικού δελτίου (ορίζεται από κοινού ως “Τελευταία επαφή”),

για το σκοπό μάρκετινγκ σύμφωνα με το γράμμα l), τα δεδομένα αποθηκεύονται για περίοδο 24 μηνών από τη δημιουργία του λογαριασμού σας ή τη χρήση μιας Υπηρεσίας.

Εάν η συσκευή επιτρέπει τη συλλογή και την επεξεργασία του ήχου να μετατραπεί σε οδηγίες για το μηχάνημα, αυτό, μόλις μετατραπεί σωστά σε εντολές, διαγράφεται αμέσως. Σε περίπτωση που η συσκευή Haier Europe εντοπίσει δυσκολίες στην αναγνώριση των οδηγιών που δίνονται, τα ίδια δεδομένα ενδέχεται, για σκοπούς συντήρησης και αντιμετώπισης προβλημάτων, να διατηρηθούν για μέγιστο χρονικό διάστημα 3 μηνών και στη συνέχεια να διαγραφούν αμέσως.

Οι εικόνες που αποκτήθηκαν μέσω της χρήσης της εφαρμογής ή της σύνδεσης και της χρήσης της συνδεδεμένης συσκευής, υποβάλλονται σε επεξεργασία σε ανώνυμη μορφή. Είναι πιθανό, σε ορισμένες περιπτώσεις, η εφαρμογή να προβλέπει την αποθήκευση αρχείων εικόνας στη μνήμη της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείται για την απόκτησή τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Haier Europe δεν επεξεργάζεται τέτοια προσωπικά δεδομένα: οι εικόνες βρίσκονται στην αποκλειστική διαθεσιμότητα του χρήστη που μπορεί να αποφασίσει εάν και πότε θα τα διαγράψει.

 

8.       ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Επικοινωνία και διάδοση δεδομένων

Για τους συμβατικούς σκοπούς, τα δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιούνται σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Haier Europe, το οποίο έχει ενημερωθεί και εκπαιδευτεί κατάλληλα, ή στο προσωπικό τρίτων μερών που λειτουργούν για λογαριασμό και βασίζονται σε οδηγίες από την Haier Europe ως επεξεργαστές δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που παρέχουν συσκευή βοήθεια πριν / μετά την πώληση ή αυτόνομους ελεγκτές δεδομένων. Τα τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες περιλαμβάνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: (i) οι πάροχοι βοήθειας και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την Εταιρεία, υπηρεσίες που παρέχονται επίσης και μέσω τηλεφωνικών κέντρων, με αναφορά στις δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά) των τεχνολογικών, λογιστικών, διοικητικών, νομικών και ασφαλιστικών τομέων, (ii) Πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής και συντήρησης ή πάροχοι που προσφέρουν υπηρεσίες σχετικές με CRM, (iii) πάροχοι που μας βοηθούν με υπηρεσίες βοήθειας και επισκευής συσκευών, (iv) πάροχοι οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες φιλοξενίας του ηλεκτρονικού καταστήματός μας, (v) εταιρείες του ίδιου ομίλου με την Haier Europe, και (vi) τα μέρη και οι αρχές των οποίων το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αναγνωρίζεται ρητά από νόμους, κανονισμούς ή διατάξεις που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές.

Για τους νόμιμους σκοπούς επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, τα δεδομένα μπορούν να κοινοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες παραληπτών: (i) τρίτοι πάροχοι βοήθειας και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την Haier Europe με αναφορά σε δραστηριότητες (για παράδειγμα, αλλά δεν περιορίζονται σε) τεχνολογικούς, λογιστικούς, διοικητικούς, νομικούς και ασφαλιστικούς τομείς, (ii) εταιρείες του ίδιου ομίλου με την Haier Europe, (iii) δυνητικοί αγοραστές της Haier Europe και οντότητες που προκύπτουν από τη συγχώνευση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή μετασχηματισμού σχετικά με την Haier Europe, (iv) τις αρμόδιες αρχές.

Επιπλέον, για τους σκοπούς μάρκετινγκ και για το νόμιμο σκοπό ενδιαφέροντος μάρκετινγκ, τα δεδομένα σας μπορούν να κοινοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες παραληπτών: (i) τρίτοι ή τρίτα μέρη που είναι υπεύθυνοι για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που παρέχουν βοήθεια και συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Haier Europe, που παρέχονται επίσης μέσω μέσων ενημέρωσης και μάρκετινγκ, τηλεφωνικών κέντρων ή άλλων επεξεργαστών δεδομένων.

Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους επεξεργαστές δεδομένων που εργάζονται για λογαριασμό της Haier Europe, μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο της Haier Europe για την προσοχή του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου data.protection@candy-group.com.

Εάν χρησιμοποιείτε κοινωνική σύνδεση ή ψηφιακούς βοηθούς και ψηφιακές πλατφόρμες σε συνδυασμό με προϊόντα της Haier Europe, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν στους παρόχους τέτοιων υπηρεσιών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αυτοί οι πάροχοι θα λειτουργούν ως αυτόνομοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και θα λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στις πολιτικές απορρήτου και τους όρους παροχής υπηρεσιών, τους οποίους σας προσκαλούμε να συμβουλευτείτε.

Τέλος, η Haier Europe μπορεί να διαβιβάσει τα δεδομένα σας εντός της επιχειρηματικής της ομάδας για διοικητικούς και λογιστικούς σκοπούς. Η νομική βάση που νομιμοποιεί την επεξεργασία δεδομένων για αυτόν τον σκοπό είναι αυτή που περιγράφεται στην τέχνη. 6, παρ. 1, γράμμα f) του κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμό 679/2016, ή καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επιδίωξη έννομου συμφέροντος του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων για την κυκλοφορία δεδομένων για διοικητικούς σκοπούς εντός της επιχειρηματικής του ομάδας.


Διεθνείς μεταβιβάσεις

Για συγκεκριμένες απαιτήσεις που συνδέονται με την τοποθεσία των διακομιστών της Haier Europe ή/και των παρόχων της, για την παροχή υπηρεσιών, η Haier Europe βασίζεται επίσης σε παρόχους - υπό την ιδιότητά τους ως επεξεργαστές δεδομένων - που βρίσκονται σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δεδομένα σας ενδέχεται επίσης να κοινοποιούνται μεταξύ εταιρειών του ομίλου Candy / Haier με έδρα σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να μεταβιβάζονται στους παρόχους υπηρεσιών μας και σε τρίτους παρόχους που ενεργούν εκ μέρους μας, όπως αναφέρεται στα στοιχεία αυτής της ενότητας. Σε αυτήν την περίπτωση, η Haier Europe δεσμεύεται να εγγυηθεί επαρκή επίπεδα προστασίας και διασφαλίσεων, επίσης μέσω συμβατικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης τυποποιημένων συμβατικών ρητρών.

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΥΠΕΡ ΣΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ

Ο νόμος παρέχει σε εσάς το δικαίωμα να ελέγχετε τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας και, εάν ισχύει, να περιορίσετε τη χρήση τους. Μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή τα εν λόγω δικαιώματα και δωρεάν επικοινωνώντας με την εταιρεία μας και γράφοντας στις διευθύνσεις που αναφέρονται παραπάνω. Η Haier Europe θα κάνει ότι είναι απαραίτητο για να διευκολύνει την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Πληροφορίες σχετικά με αυτό παρέχονται παρακάτω.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Σύμφωνα με τα άρθρα. 15 και επόμενα του Κανονισμού, έχετε το δικαίωμα:

να αντιταχθείτε στην όποια επεξεργασία στις περιπτώσεις στις οποίες αυτό ορίζεται στον Κανονισμό (δικαίωμα ένστασης). Σύμφωνα με το άρθρο 2-δέκατο τρίτο του Κώδικα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σε περίπτωση θανάτου, τα προαναφερθέντα δικαιώματα που αναφέρονται στα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να ασκούνται από εκείνους που έχουν το δικό τους συμφέρον να το πράξουν ή να ενεργήσουν για την προστασία εσείς ως πράκτορας ή για οικογενειακούς λόγους που αξίζουν προστασίας. Μπορείτε ρητά να απαγορεύσετε την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων που αναφέρονται παραπάνω από εκείνους που δικαιούνται στέλνοντας γραπτή δήλωση στην Εταιρεία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται παρακάτω. Η δήλωση μπορεί να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί αργότερα χρησιμοποιώντας τις ίδιες διαδικασίες.

Λάβετε υπόψη ότι τα αιτήματα διαγραφής δεδομένων υπόκεινται σε τρέχουσες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις για την αποθήκευση εγγράφων.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση data.protection@candy-group.com ή να απευθυνθείτε γραπτώς στο:

Candy Hoover Group Srl

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italy

f.a.o. Αρμόδιος Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO).

Κατά την επικοινωνία μαζί μας, φροντίστε να συμπεριλάβετε το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ταχυδρομική διεύθυνση και / ή τους αριθμούς τηλεφώνου για να είστε βέβαιοι ότι μπορούμε να διαχειριστούμε σωστά το αίτημά σας.

Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας δεν έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό ή ότι υπάρχουν αντιρρήσεις σχετικά με τη χρήση τους, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Εποπτική Αρχή του κράτους μέλους στο οποίο κατοικείτε ή εργάζεστε ή στον τόπο όπου έλαβε χώρα παραβίαση.

Πρόσθετες πληροφορίες - Σύνδεσμοι - ανήλικοι

Στον ιστότοπο, θα βρείτε επίσης συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Ως εκ τούτου, σας προσκαλούμε να δείτε την αποκάλυψή τους για να μάθετε σχετικά με τις μεθόδους και τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιούνται μέσω αυτών των ιστότοπων.

Για τις μεμονωμένες υπηρεσίες που προσφέρει η Haier Europe, σας προσκαλούμε να συμβουλευτείτε τις ατομικές γνωστοποιήσεις για όλες τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Όταν έχετε πρόσβαση στην ενότητα Ιστότοπος που είναι αφιερωμένη στην εγγραφή προϊόντων και στην απόκτηση της επέκτασης εγγύησης στη συσκευή σας και συμπληρώσετε τη φόρμα, τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία από συνεργαζόμενους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκτεταμένης εγγύησης ή συντήρησης και εξυπηρέτησης πελατών. Σε αυτήν την περίπτωση οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί μας λειτουργούν ως αυτόνομος ελεγκτής δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας που πραγματοποιούνται από τους συνεργαζόμενους οργανισμούς μας, σας προσκαλούμε να δείτε την αποκάλυψή τους.

Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές και τα προϊόντα της Haier Europe δεν προορίζονται για ανηλίκους. Εάν είστε ανήλικος, δεν μπορείτε να εγγραφείτε ως χρήστης στον Ιστότοπο ή στην Εφαρμογή ή να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε λάβει κατά λάθος τα προσωπικά δεδομένα ενός ανηλίκου, θα τα διαγράψουμε αμέσως.

Ενημερώσεις αποκάλυψης

Αυτή η αποκάλυψη απορρήτου ενδέχεται να ενημερώνεται με την πάροδο του χρόνου. Επομένως, η Haier Europe θα καθορίσει την ημερομηνία της πιο πρόσφατης ενημέρωσης στο τέλος της αποκάλυψης.

Τελευταία έκδοση: Οκτώβριος 2020